Logotyp på utskrifter

Fokus på rekryteringar och anställningar i regionen

Utlysning
2016/00313
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Startdatum
2016-05-19
Slutdatum
2016-09-15
Utlyst belopp
17 000 000 kr

Sammanfattning

"Fokus på rekryteringar och anställningar i region Övre Norrland”

 

Projekten ska bedrivas inom programområde 2, specifikt mål 2.1 som inriktas på att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden i region Övre Norrland ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden.

 

Särskilt angelägna är projekt som genomför insatser både på individnivå och som involverar arbetsgivare i processen för framtida anställningar. Anställningarna ska svara upp mot den konkreta efterfrågan på regionens arbetsplatser.

 

Utlysningen omfattar cirka 17 miljoner kronor och öppnar 2016-05-19 och sista ansökningsdag är 2016-09-15 kl 16:00.

 

Projekt kan starta tidigast 2017-01-02 och senast 2017-03-02.

 

Projekten kan pågå till 2019-12-31 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om annat. 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.

Beviljade projekt i den här utlysningen