Logotyp på utskrifter

Europeiska Socialfonden i Sydsverige - Regional utlysning gällande Sysselsättningsinitiativet för unga

Utlysning
2015/00344
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Startdatum
2014-12-17
Slutdatum
2015-02-02
Utlyst belopp
100 000 000 kr

Sammanfattning