Logotyp på utskrifter

Europeiska Socialfonden i Sydsverige - Regional utlysning gällande Sysselsättningsinitiativet för unga

Utlysning
2015/00080
Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Startdatum
2015-02-03
Slutdatum
2015-04-01
Utlyst belopp
60 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet utlyser 60 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne och Blekinge). Medfinansieringen ska uppgå till 33 procent.

 

Svenska ESF- rådet har den 2 februari 2015 beslutat att genomföra en utlysning vid namn "Europeiska Socialfonden i Sydsverige – Regional utlysning gällande Sysselsättningsinitiativet för unga" inom programområde 3.

 

Utlysningen har tilldelats diarienummer 2015/00080 och omfattar 60 000 000 kronor. Ytterligare medel kan komma att tillföras utlysningen om det efter Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 30- 31 mars kvarstår medel från den förra utlysningen inom PO3 (2014-5040001).

 

Specifikt mål för utlysningen är att öka sysselsättning och deltagande i utbildning hos unga (15-24 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar i Sydsverige.

 

Utlysningen pågår mellan den 3 februari 2015 och den 31 mars 2015.

 

Projekten kan tidigast starta den 1 juli 2015 och sluta senast den 31 december 2017.