Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Effektivare strukturer för yrkesutbildning och validering inom ÖMS

Utlysning
2017/00161
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2017-03-15
Slutdatum
2017-08-31
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Viktig information om pågående utlysningar dnr 2017/00115, 2017/00116 och 2017/00161

Med anledning av att det i projektrummet ligger fel uppgifter till grund för beräkning av budget i utlysning 2017/00115 och 2017/00116 kommer utlysningarna att stängas för att den 29 juni öppnas på nytt med rätt uppgifter. Läs mer här.

Utlysningen ryms inom programområde 1, mål 1.2: ”Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.”

 

Övergripande ska utlysningen bidra till att långsiktigt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt tillgodose den kompetensbrist som råder inom vissa yrkesområden. Vi ser gärna att projektet särskilt jobbar med de horisontella kriterierna och utvecklar metoder som bryter könsstereotypa val. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är det bärande elementet för utlysningen.

 

Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas inom Östra Mellansverige (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, och Östergötlands län). Inga krav på medfinansiering i denna utlysning.

 

Maximal projektlängd är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 januari 2018 och senast 1 april 2018. Projekten ska avslutas senast den 31 mars 2020 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om förlängning av projekt.

 

Utlysningen öppnar den 15 mars 2017 och stänger klockan 16.00 den 31 augusti 2017.

 

Observera! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige för att stämma av er projektidé.

 

Kontakta även den ansvariga för Kompetensplattformen hos regionalt utvecklingsansvarig i ert län för att säkra den regionala förankringen. Se lista för kontaktpersoner på sid 8.

 

Under ansökningstiden arrangerar vi en workshop för sökande. Inbjudan finns på vår hemsida: www.esf.se/sv/Min-region/Ostra-Mellansverige/

Utlysningen

Effektivare strukturer för yrkesutbildning och validering inom ÖMS. (Pdf öppnas i nytt fönster)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.