Logotyp på utskrifter

Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning

Utlysning
2016/00683
Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-12-05
Slutdatum
2017-03-23
Utlyst belopp
20 000 000 kr

Sammanfattning

Nationellt projekt år 2017-2020.

- Svenska ESF-rådet avsätter 20 miljoner för denna utlysning.

- Ingen medfinansiering krävs för projekt i denna utlysning.

- Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.2 som lyder: ”Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande.”

 

Parallellt med denna utlysning finns även medel att söka inom Programområde 2, specifikt Mål 2.2. Projekt i dessa två utlysningar kan arbeta för att förstärka varandra och öka möjligheter att nå förväntade resultat och effekter. Planerat projektinnehåll och metoder samt projektets tänkta målgrupp styr valet av vilken utlysning som medel söks emot.

 

Övergripande ska de bägge utlysningarna bidra till att långsiktigt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt tillgodose den kompetensbrist som råder inom vissa yrkesområden. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är det bärande elementet för hela satsningen.

 

För denna utlysning specifikt gäller följande:

- Huvudsaklig projektverksamhet skall ske i form av insatser för att utveckla samverkan mellan berörda branscher, utbildningsanordnare och myndigheter, med avsikt att ge nationell effekt för yrkesutbildningen. I ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt detta sker.

- Målgrupp i denna utlysning är myndigheter, utbildningsanordnare, företag och organisationer. Projekt inom mål 1,2 registrerar inte deltagare.

- Utlyst belopp är begränsat till 20 miljoner kr och ska fördelas på flera projekt, varvid projektens strategiska betydelse för yrkesutbildningen är avgörande vid prioritering.

 

Utlysningen öppnar den 5 december 2016 och stänger den 23 mars 2017. Projekt kan tidigast starta 22 maj 2017 och kan pågå som längst t o m 28 februari 2019. Maximal projekttid är 18 månader. Svenska ESF-rådet kan dock besluta om förlängning.

 

Effektivare strukturer för en bättre Yrkesutbildning. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.