Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Effektivare mottagande av nyanlända i Östra Mellansverige

Utlysning
2016/00410
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Startdatum
2016-08-31
Slutdatum
2017-02-09
Utlyst belopp
65 000 000 kr

Sammanfattning

Nu kan ni söka stöd inom programområde 1, Kompetensförsörjning.
 
Mål 1.1. Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov.
 
Svenska ESF-rådet avsätter 65 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro- och/eller Östergötlands län). Medfinansieringen ska upp gå till 25 %. 
 
Förväntat resultat av projekten i denna utlysning är:

- Ökad kunskap om nyanlända för att stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden.

- Effektivare och förbättrat mottagande hos de organisationer som möter nyanlända
 
I denna utlysning kan endast offentliga organisationer vara projektägare men samverkan kan ske med myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat-, offentlig- och ideell sektor. 
 
Maximal projektlängd i utlysningen är 24 månader. Projekten kan starta tidigast den 1 augusti 2017 och senast den 1 november 2017. Projekten ska avslutas senast den 30 november 2019. 
 
Utlysningen pågår mellan den 31 augusti 2016 och kl. 16.00 den 9 februari 2017.
 
OBS! Innan ni börjar skriva er ansökan, kontakta samordnare på ESF-rådet i Östra Mellansverige och presentera projektidén för att stämma av att er projektidé är i linje med utlysningen

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.