Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

ESF nationellt - Förberedande projekt för satsning på temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet

Utlysning
2015/00390
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-05-18
Slutdatum
2015-06-26
Utlyst belopp
5 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF- rådet har 2015-05-13 beslutat att genomföra en utlysning vid namn "Förberedande projekt för satsning på temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet”.

 

Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1.

 

Svenska ESF-rådet utlyser 5 miljoner för denna satsning. Projektets medfinansieringsgrad ska i denna satsning uppgå till 25 procent.

 

Utlysningen pågår 2015-05-18 – 2015-06-25.
Projekttiden är minst fyra och högst åtta månader.

 

Det förberedande projektet ska genomföras i bred samverkan bestående av aktörer relevanta för utlysningens förväntade resultat. I denna satsning har därmed projektägaren en sammanhållande roll med juridiskt och ekonomiskt ansvar, medan sakfrågorna ska ägas och genomföras gemensamt av de ingående aktörerna.

 

Resultatet av det förberedande projektet ska ligga till grund för kommande utlysningar relevanta för aktuellt tema.