Logotyp på utskrifter

Direktupphandling ESI-support

Utlysning
2015/00560
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2015-07-14
Slutdatum
2015-08-06
Utlyst belopp
502 000 kr

Sammanfattning