Logotyp på utskrifter

Breddad rekrytering till välfärdssektorn

Utlysning
2017/00251
Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2017-05-05
Slutdatum
2017-08-30
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysningen finansierar projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden och har särskilda behov av matchning, i detta fall specifikt på grund av ohälsa, funktionshinder eller språksvårigheter, kommer i arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden i välfärdssektorn. 
 
Utlysningen öppnar den 5:e maj 2017 och stänger den 30:e augusti 2017, kl. 16.00. Projekttiden är högst 2,5 år (30 mån) med möjlighet till förlängning. OBS! Utlysningens stängningsdatum har den 19 maj framflyttats från den 30 juni till den 30 augusti.
 
Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 33 procent.
 
Projekten ska bedrivas utifrån en nationell ansats med möjlighet till regional och lokal verksamhet.
 
Projekten ska genomföras med utgångspunkt i Socialfondens horisontella principer; jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
 
Projektidéerna förväntas grunda sig på evidens samt erfarenhet från tidigare insatser och projekt. Projekten förväntas ha en innovativ ansats och resultera i konkreta, hållbara och långsiktiga förändringar till gagn för individ, samhälle och ett hållbart arbetsliv.
 
Projekten har möjlighet att inkludera transnationellt samarbete eller utbyte med annat medlemsland i EU i sitt arbete.
 
Endast en organisation i projekten står som projektägare. Dock behöver projekten inkludera flera aktörer relevanta för hållbar och långsiktig förändring och utveckling av arbetsmarknaden. Ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden omfattas av EU:s regler om statsstöd.

 

Tidigaste startdatum för beviljade projekt i denna utlysning är den 10 november 2017. Senaste startdatum är den 31 dec 2017.

Utlysningen

Breddad rekrytering till välfärdssektorn. Pdf öppnas i nytt fönster.

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen