Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Breddad rekrytering i Sydsverige

Utlysning
2017/00269
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Startdatum
2017-05-31
Slutdatum
2017-09-13
Utlyst belopp
40 000 000 kr

Sammanfattning

Stöd för projekt inom programområde 1 Kompetensförsörjning.  

 

Svenska ESF-rådet utlyser högst 40 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län). Medfinansieringen ska vara 33 procent.  

 

Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor. Samtliga arbetsplatser ska vara kända vid ansökan.  

 

Målgruppen är sysselsatta, såväl företagare som anställda, oavsett anställningsform och tidslängd. Utlysningen öppnar även för möjligheten att omfatta kvinnor och män som är prioriterade i Socialfondens programområde 2.  

 

Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är att: 

• Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och att kompetens tas tillvara på. 

• Projekten bidrar till att stärka ökad utvecklingskraft och förbättrad servicekvalitet för att möta omvärldens behov. 

• Bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer på arbetsplatser.  

 

Utlysningen pågår mellan 31 maj 2017 och 13 september 2017.  Projekten kan tidigast starta 1 februari 2018. Projekttiden är som högst 24 månader.  

Utlysningen

Breddad rekrytering i Sydsverige (Öppnas i nytt fönster.)

 

Bilaga:

Förändringsteori (Ppt öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

Beviljade projekt i den här utlysningen