Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Bättre rustad för utmaningar i välfärd och omvärld

Utlysning
2016/00297
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-05-13
Slutdatum
2016-07-04
Utlyst belopp
30 000 000 kr

Sammanfattning

Utlysning 2016/00297. Pdf öppnas i nytt fönster.

 

Nu kan ni söka stöd för de projektidéer som har tagits fram i de nationella analys- och planeringsprojekten PIACS kring civilsamhällets och sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken.

 

Svenska ESF- rådet har den 13 maj beslutat att genomföra en utlysning vid namn "Bättre rustad

för utmaningar i välfärd och omvärld" inom programområde 1, specifikt mål 1.1.Svenska ESF-rådet avsätter 30 miljoner kronor för denna satsning och samtliga medel avsätts för ett samlingsprojekt. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 33 procent.Utlysningen pågår 2016-05-13– 2016-07-04. Projekttiden är högst 2,5 år (30 mån) med möjlighet till förlängning.Ansökan ska genomföras i en sammanslutning bestående av representanter från de deltagande organisationerna i projektet PIACS (Partnerskap för integration och arbetsmarknad genom det civila samhället/social ekonomi). Det förväntade resultatet av projektet är ökat handlingsutrymme och bättre förutsättningar för civilsamhällets och sociala ekonomins funktionssätt i arbetsliv och på arbetsmarknad.

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.