Logotyp på utskrifter

Aktiva insatser för bättre hälsa i regionen Mellersta Norrland

Utlysning
2015/00107
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2015-02-12
Slutdatum
2015-03-24
Utlyst belopp
8 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 8 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län). Medfinansieringen ska uppgå till 25 procent.

Utlysningen omfattar Mellersta Norrland och är öppen för projekt inriktade på Programområde 1 och Mål 1.1 Kompetensutveckling.

Utlysningen pågår mellan 12 februari 2015 och den 24 mars 2015.

Projekten kan starta tidigast 1 september och senast 1 november 2015. Projekten ska avslutas senast den 28 februari 2018.

Beviljade projekt i den här utlysningen