Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Aktiva insatser för bättre hälsa i Västernorrlands län i region Mellersta Norrland

Utlysning
2015/00391
Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Startdatum
2015-05-25
Slutdatum
2015-09-10
Utlyst belopp
10 000 000 kr

Sammanfattning

Svenska ESF-rådet avsätter 10 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Mellersta
Norrland och företrädesvis i Västernorrlands län. Utlysningen omfattar Mellersta Norrland och är öppen för projekt inriktade på Programområde 1, Mål 1.1 Kompetensutveckling.

Utlysningen pågår 2015-05-25 – 2015-09-10.

Projekten kan starta tidigast 1 februari och senast 1 april 2016. Projekten ska avslutas senast
den 31 juli 2018.