Logotyp på utskrifter

Resor och logi

Informationen gäller samtliga programområden.

Stödberättigade utgifter

Följande utgifter för resor och logi är stödberättigande:

  • resor, såsom biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning, vägtullar och parkeringsavgifter
  • måltider, om de inte täcks av traktamente
  • logi
  • visum
  • dagtraktamente

Underlag

För att kostnaderna ska vara stödberättigande ska deltagare och syfte klart framgå av underlagen.

Särredovisa resor och logi

Kostnadsslaget Resor och logi ska särredovisas i bokföringen.


Bild i högerkolumn