Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Programområde 2

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de ingår i projektet. Detta gäller samtliga deltagare i projektet oavsett om tiden avser direkta kostnader, medfinansiering eller när deltagartiden inte är kopplat till någon finansiering.

 

Här finner ni blanketter som innehåller obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen. ESF-rådets beslutade blanketter nedan ska användas vid redovisning till ESF-rådet.

 

Det finns framtagna blanketter som innehåller obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen. ESF-rådets beslutade blanketter ska användas vid redovisning till ESF-rådet.

 

Instruktioner om hur blanketterna ska fyllas i finns i exceldokumentet i en egen flik, se fliken instruktion. 

 

Intygen av närvarotiden skapas i samband med registrering av deltagare/månad. Dessa intyg ska undertecknas och skickas in till ESF-rådet i samband med att tiden redovisas i ansökan om utbetalning. Bakomliggande underlag ska sparas hos projektägaren. 

Blanketter för redovisning av tid för deltagare

Uppdaterade 2019-09-26

Sammanställning deltagare PO2

Uppdaterade 2017-05-15.

Närvarorapport för deltagare PO2 (xlsm öppnas i nytt fönster) 

Sammanställning deltagare PO2 xlsm öppnas i nytt fönster)

 
Mallar inklusive extra tjänster, introduktionsjobb och lönebidrag för utveckling
Närvarorapport för deltagare i PO2
Sammanställning deltagare i PO2 projekt