Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Programområde 1

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de ingår i projektet. Detta gäller samtliga deltagare i projektet oavsett om tiden avser direkta kostnader, medfinansiering eller när deltagartiden inte är kopplat till någon finansiering.

 

Här finner ni blanketter som innehåller obligatoriska uppgifter som ska ingå i redovisningen. ESF-rådets beslutade blanketter nedan ska användas vid redovisning till ESF-rådet om inget annat meddelats efter särskild ansökan om undantag.

 

Instruktioner om hur blanketterna ska fyllas i finns i exceldokumentet i en egen flik, se fliken instruktion. 

 

Intygen av närvarotiden skapas i samband med registrering av deltagare/månad. Dessa intyg ska undertecknas och skickas in till Svenska ESF-rådet i samband med att tiden redovisas i ansökan om utbetalning. Bakomliggande underlag ska sparas hos projektägaren.

Blanketter för redovisning av tid för deltagare

Uppdaterad: Sammanställning deltagare PO1 (2019-07-23)

Närvarorapport för deltagare PO1

Sammanställning deltagare PO1

Sammanställning deltagare PO1 (2018-05-23)