Logotyp på utskrifter

Redovisning av deltagare

Tiden ska intygas

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de ingår i projektet. Detta gäller samtliga deltagare i projektet oavsett om tiden avser direkta kostnader, medfinansiering eller när deltagartiden inte är kopplat till någon finansiering.

Vad är en deltagare?

Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en ESF-insats som kan identifieras och kontaktas för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda utgifter öronmärks. Andra personer ska inte betraktas som deltagare.

Redovisning av deltagare

Mallarna för redovisning av deltagare i programområde 1 och 2 utgår från vilket programområdes målgrupp deltagaren tillhör. För sysselsatta deltagare ska mallarna för programområde 1 användas och för icke-sysselsatta deltagare ska mallarna för programområde 2 användas.

 

Om du redovisar ett projekt som har deltagare som tillhör målgrupperna för både programområde 1 och 2 ska du således använda mallar för bägge dessa programområden. Dessa klistrar du sedan in i mallen för redovisningen till SCB.

 

Från och med augusti 2019 kräver inte SCB att projekten ska rapportera e-postadress och mobilnummer till sina deltagare. Vi har därför internt uppdaterat våra mallar för både PO1 och PO2 och tagit bort dessa uppgifter. Tyvärr har inte SCB systemstöd ännu för att hantera att projekten inte rapporterar e-post och mobilnummer till deltagarna, men de rekommenderar att man istället skriver okänt i dessa fält i mallen från SCB.  Det går att använda våra gamla sammanställningsmallar men då får man lämna fälten för e-postadress och mobilnummer tomma. Inom kort kommer även dessa mallar och systemet hos SCB fungera utan att man måste skriva okänt.

 

I programområde 3 ska mallarna för programområde 3 alltid användas.