Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Redovisning av deltagare

Tiden ska intygas

Alla som deltar i ett socialfondsprojekt måste redovisa och intyga den tid de ingår i projektet. Detta gäller samtliga deltagare i projektet oavsett om tiden avser direkta kostnader, medfinansiering eller när deltagartiden inte är kopplat till någon finansiering.

Vad är en deltagare?

Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en ESF-insats som kan identifieras och kontaktas för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda utgifter öronmärks. Andra personer ska inte betraktas som deltagare.

Redovisning av deltagare

Mallarna för redovisning av deltagare i programområde 1 och 2 utgår från vilket programområdes målgrupp deltagaren tillhör. För sysselsatta deltagare ska mallarna för programområde 1 användas och för icke-sysselsatta deltagare ska mallarna för programområde 2 användas.

 

Om du redovisar ett projekt som har deltagare som tillhör målgrupperna för både programområde 1 och 2 ska du således använda mallar för bägge dessa programområden. Dessa klistrar du sedan in i mallen för redovisningen till SCB.

 

I programområde 3 ska mallarna för programområde 3 alltid användas.