Logotyp på utskrifter

Redovisa projektets verksamhet

Redovisning av projektets verksamhet och kostnader registreras i Projektrummet

 

Anvisning till hur du skapar en ansökan om utbetalning (Pdf öppnas i nytt fönster)

Ta reda på vad som gäller

Stödsökanden är skyldig att vara väl insatt i och följa de regler som gäller för stöd från Socialfonden. Det är också mycket viktigt att fortlöpande sprida nödvändig information till alla aktörer i projektet.

Förändringar i projektet

Alla förändringar av projektet ska snarast rapporteras till ESF-rådet. Tänk på att vissa förändringar kan kräva ändringsbeslut.

Medfinansieringen 

Kom redan från början överens med eventuella medfinansiärer om när och hur medfinansieringen ska betalas och/eller redovisas till projektet. Det är den stödsökandes ansvar att inhämta underlag för verifiering av medfinansiering.

 

Observera att det är endast deltagarnas faktiska nedlagda tid som kan användas som medfinansiering i projektet.

Utbetalningarna sker i efterskott

Planera likviditeten i projektet. Alla utbetalningar av stöd sker i efterskott. Detta innebär att man som stödsökande själv måste kunna finansiera projektets utgifter i avvaktan på utbetalning av stöd.

Utgifterna ska finnas med i beslutet

Alla utgifter och aktiviteter ska, för att vara stödberättigande, vara nödvändiga för projektets genomförande och finnas med i beslutet om stöd. De ska också vara uppkomna inom den beslutade projektperioden.

 


Bild i högerkolumn