Logotyp på utskrifter

Programområde 1

Enhetskostnaderna finns i sju (7) lönegrupper inom programområde 1. I lönegrupp 7 finns tre underkategorier. Inom varje lönegrupp finns flera yrkeskategorier. Vilken lönegrupp personalen tillhör utgår från det yrke personen har när hen går in i projektet. Är personen till exempel samhällsvetare när hen går in i projektet som projektledare är det yrkeskategori 5 som ska väljas. Är personen redovisningsekonom ska lönegrupp 4 väljas.

 

Yrkeskategorier inom lönegrupper (Pdf öppnas i nytt fönster)

Aktuella enhetskostnader

Enhetskostnader varierar mellan utlysningar och projektstart.

2019-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2019.

2018-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2018.

2017-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2017.

2016-01 Enhetskostnader PO1 för utlysningar med projektstart under 2016.

Ett räkneexempel

Projektet ska pågå i 36 månader uppdelat på 6 månaders analysfas, 28 månaders genomförandefas och 2 månaders avslutsfas. Projektledaren ska arbeta 100 % under hela projekttiden. I enhetskostnaden ingår semester och lönekostnadspåslag vilket innebär att budgeten baserar på förväntad nedlagd tid i projektet. 3 år x 10,71 = 32,13 månader. Fördelning mellan faserna behöver göras med utgångspunkt i när semester ska tas ut. Detta är viktigt att tänka på främst under analys- och planeringsfasen. Detta på grund av att medel inte flyttas över automatiskt till genomförandefasen.

Att beräkna personalresurser i projektet

I planeringen av budgeten ska hänsyn tas till de olika faserna, tänk på att under avslutsfasen kommer det oftast inte finnas några deltagare vilket påverkar bemanningen. Lämna en beskrivning av bemanningen i projektet där ni motiverar vilka yrkeskategorier och därmed vilken lönegrupp som ni budgeterat för.

 

Redogör också för personalens uppdrag och omfattning i projektet. Använd textfältet som finns under frågan ”Vilka fysiska, personella och finansiella resurser krävs för att utföra projektets verksamhet och aktiviteter samt hur ni kommer att tidrapportera dessa…” i ansökan som stöd.

 

I samband med budgetering av personalresurser i de olika faserna kan följande mall användas som hjälpmedel (uppdaterade 2016-08-09):

 

Mall för beräkning av personalresurser, 2019-01 för utlysningar med projektstart under 2019.  

Mall för beräkning av personalresurser, 2018-01 för utlysningar med projektstart under 2018. 

Mall för beräkning av personalresurser, 2017-01 för utlysningar med projektstart under 2017.

Mall för beräkning av personalresurser, 2016-01 för utlysningar med projektstart under 2016.