Logotyp på utskrifter

Indirekta kostnader

Overheadkostnader

Indirekta kostnader kallas även för overheadkostnader och är gemensamma kostnader i stödsökandes organisation som fördelas ut på användarna. De omfattar även kostnader som kan knytas till de anställda i projektet såsom kontorslokaler, kontorsmaterial, friskvård med mera. Dessa kostnader ska inte budgeteras eller redovisas som direkta kostnader. 

 

Se vilka kostnader som ingår i indirekta kostnader här:

Indirekta kostnader (Pdf öppnas i nytt fönster)

Schablon på 15%

I Socialfondsprojekt används en schablon för indirekta kostnader på 15 % baserat på personalkostnaderna. I Projektrummet framgår summan av de indirekta kostnaderna när ni registrerar personalkostnader.

  

 

 


Bild i högerkolumn