Frågor och svar om Europautlysningar - esf.se
Logotyp på utskrifter

Frågor och svar om Europautlysningar

Här kan du se vanliga frågor kring europautlysningarna och svar på dem.

 

Fråga: När är nästa omgång av Europautlysningen planerad?

Det kommer att vara en ny utlysning under våren 2018. Preliminärt ansökningsdatum är 11 maj 2018 men beslut i oktober månad.

 

Fråga: Hur långa kan de transnationella projekten vara?

Svar: Mellan 18-36 månader långa.

 

Fråga: Vilka länder kan man samarbeta med?

Svar: Man kan samarbeta med alla EU länder men alla länder är inte med i europautlysningarna och i alla teman. Kan er partner hitta finansiering från en annan nationell /regional utlysning så går det också bra att samarbeta.

 

Fråga: Kan man söka medel för projekt med länder i Östersjöregionen?

Svar: Ja, absolut! Vi kommer att ge särskild prioritet till projekt med koppling till Östersjöstrategin. Ett särskilt prioriterat område är Youth med inriktningen NEETS där alla länder i Baltic Sea Network är intresserade av att delta. Intresset från övriga östersjöländer är också stort vad gäller mobilitet och social ekonomi.

 

Fråga: Hur många partners behöver man vara?

Svar: Det räcker med att ha en partner, men vi rekommenderar att projekten har en till. Har man bara en partner och den drar sig ur är projektet inte längre godkänt inom ramen för europautlysningarna. Ett transnationellt partnerskap med fler än en partner blir också mer livfullt och mer intressant utifrån ett lärandeperspektiv.

 

Fråga: I vilket land ska man söka medel?

Svar: Den svenska partnern söker medel i Sverige och övriga partners i sina länder.

 

Fråga: Kan man ta upp kostnader som man haft för att hitta partners innan projektet är godkänt och få ersättning för det om projektet godkänns?

Svar: Nej.

 

Fråga: Finns det hjälp att få till att hitta en partner?

Svar: AEIDL har tagit fram en partnersöksdatabas som finns på: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ Registrera er projektidé där.  Eventuellt kommer något land att ta initiativ till att ordna ett partnersöksforum där man kan leta partners. Ett alternativ är som alltid att bygga på vidare på andra kontakter (exempelvis vänorter) eller att använda Google för en första inventering.

 

Fråga: Kan man söka medel även om man redan har partners som man vet att man vill samarbeta med?

Svar: Ja, det kan man. De måste dock hitta finansiering för sina delar av projektet antingen inom ramen för europautlysningarna eller genom att projektet matchar med en nationell utlysning.

 

Fråga: Söker man medel från sin region?

Svar: Nej, medlen är nationella och projekt från alla delar av landet kan söka till Europautlysningarna.

 

Fråga: Hur mycket pengar finns avsatt för Europautlysningarna?

Svar: Totalt finns ca 63 miljoner ESF-finansiering avsatt.

 

Fråga: Hur mycket pengar finns avsatt för Europautlysningarna?

Svar: Det är ännu inte bestämt hur mycket medel som kommer att avsättas för denna utlysning, i första omgången avsattes ca 63 miljoner ESF-finansiering. Medfinansieringsgraden är ännu inte heller bestämd.

 

Fråga: På vilket språk ska ansökan skrivas?

Svar: Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då det är lättare för er och era partners. Skriver man på svenska behöver vi få en sammanfattning på engelska då alla projekt ska läggas in i partnersöksdatabasen.

 

Fråga: Måste man använda partnersöksdatabasen?

Svar: Nej, man behöver inte använda den för att hitta partners men söker man medel måste man registrera sig så att vi kan använda den för att göra den transnationella matchningen.

 

Fråga: Vad är ett ”Transnational co-operation agreement (TCA)?

Svar: Det är ett avtal där alla partner avtalar vad som ska göras och vem som har ansvar. Alla partners ska signera samma TCA (i en eller flera kopior), som sedan biläggs varje partners ansökan. Om någon partner faller ifrån eller inte får sin ansökan godkänd så måste man skriva om partnerskapsavtalet. AEIDL har tagit fram en mall för hur ett partnerskapsavtal kan se ut:

TCA template. Docx öppnas i nytt fönster.


Bild i högerkolumn