Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Frågor och svar om Europautlysningar

Här kan du se vanliga frågor kring europautlysningarna och svar på dem.

 

Fråga: När är nästa omgång av Europautlysningen planerad?

Två utlysningar genomfördes under våren 2018, varav en beslutades i oktober månad och en utlysning avslutades den 17 september 2018. Nationella enheten hade en mobilitetsutlysning som stängde den 5 september 2019.

 

Fråga: Hur långa kan de transnationella projekten vara?

Svar: Mellan 18-36 månader långa.

 

Fråga: Vilka länder kan projekt samarbeta med?

Svar: Projekt kan samarbeta med alla EU länder men alla länder är inte med i europautlysningarna och i alla teman. Kan er partner hitta finansiering från en annan nationell /regional utlysning så går det också bra att samarbeta med denna.

 

Fråga: Kan ni söka medel för projekt med länder i Östersjöregionen?

Svar: Ja, absolut! Vi kommer att ge särskild prioritet till projekt med koppling till Östersjöstrategin. Ett särskilt prioriterat område är Youth med inriktningen NEETS där alla länder i Baltic Sea Network är intresserade av att delta. Intresset från övriga östersjöländer är också stort vad gäller mobilitet och social ekonomi.

 

Fråga: Hur många partners behöver ett projekt ha?

Svar: Det räcker med att ha en partner, men vi rekommenderar projekt att gärna ha minst en till. Har projekt bara en partner och den drar sig ur, är projektet inte längre godkänt inom ramen för europautlysningarna. Ett transnationellt partnerskap med fler än en partner blir också mer livfullt och mer intressant utifrån ett lärandeperspektiv.

 

Fråga: I vilket land kan ni söka medel?

Svar: Den svenska partnern söker medel i Sverige och övriga partners i sina länder.

 

Fråga: Kan projekt ta upp kostnader för att hitta partners innan projektet är godkänt och få ersättning för det om projektet godkänns?

Svar: Nej.

 

Fråga: Finns det stöd till att finna en partner?

Svar: AEIDL har tagit fram en partnersöksdatabas som finns på: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/ Registrera er projektidé där.  Eventuellt kommer något land att ta initiativ till att ordna ett partnersöksforum där ni kan leta partners. Ett alternativ är som alltid att bygga på vidare på andra kontakter (exempelvis vänorter) eller att använda Google för en första inventering.

 

Fråga: Kan projekt söka medel även om projektet har klara samarbetspartners?

Svar: Ja, det är möjligt. Projektet måste dock hitta finansiering för sina delar antingen inom ramen för europautlysningarna eller genom att projektet matchar med en nationell utlysning.

 

Fråga: Söker ni medel från er region?

Svar: Nej, medlen är nationella och projekt från alla delar av landet kan söka till Europautlysningarna.

  

Fråga: På vilket språk ska ansökan skrivas?

Svar: Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då det är lättare för er och era partners. Skriver ni på svenska behöver vi få en sammanfattning på engelska då alla projekt ska läggas in i partnersöksdatabasen.

 

Fråga: Måste ni använda partnersöksdatabasen?

Svar: Nej, ni behöver inte använda den för att hitta partners, men söker ni medel kräver det en registrering i partnersöksdatabasen så att vi kan göra den transnationella matchningen.

 

Fråga: Vad är ett ”Transnational co-operation agreement (TCA)?

Svar: Det är ett avtal där alla partner avtalar vad som ska göras och vem som har ansvar för vad. Alla partners ska signera samma TCA (i en eller flera kopior), som sedan biläggs varje partners ansökan. Om någon partner faller ifrån eller inte får sin ansökan godkänd så måste projektet skriva om partnerskapsavtalet. AEIDL har tagit fram en mall för hur ett partnerskapsavtal kan se ut:

TCA template. Docx öppnas i nytt fönster.

Bild i högerkolumn