Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sammandrag från kommittésammanträden 2008

Sammanträden för kommittén innehåller informationspunkter om Socialfonden, dess utveckling och presentation av projektexempel. Information om arbetet på arbetsutskottet, den EU-sammansatta ESF-kommittén samt projekt är andra viktiga informationspunkter. Beslutspunkter framgår av sammandragen för varje sammanträde.

April

Första sammanträdet efter Socialfondens första ansökningsomgångar!

Planen för uppföljning och utvärdering reviderades ytterligare på detta sammanträde.

Utlysningsspecifika kriterier godkändes för planerade  nationella ansökningsomgångar. Med dessa kriterier avses lärande miljöer, samverkan, strategisk påverkan, innovation och transnationalitet. Kommittén ska enligt programmet godkänna dessa för varje ansökningsomgång.

På sammanträdet presenterade Equalprojektet  FIRE sina projektresultat.
  

Juni

Senast den sista juni varje år skickas en rapport om genomförandet av Socialfonden i Sverige till kommissionen. Både års- och slutrapport ska godkännas av kommittén. På detta sammanträde godkändes tre sådana rapporter, en om Socialfonden 2007-2013, en om Equal 2000-2006 och en om Växtkraft Mål 3 2000-2006.

Här presenterades också tre Mål 3-projekt av Region Skåne.

Utlysningsspecifika kriterier godkändes för planerade  nationella ansökningsomgångar.
  

Oktober

Den gemensamma första utvärderingsrapporten om Regional- och Socialfonden presenterades. Kommittén godkände rapporten och kom att besluta om följande rekommendationer (utöver utvärderingsrapporten) om programmets utveckling:

  • Öka kundnöjdheten i processen från idé till beslut genom att förbättra information och tillgänglighet.
     
  • Förbättra/utveckla beredningsprocessen så att dubbelarbete minimeras och så att information som kommit fram i de olika beredningsstegen återanvänds.
     
  • Utveckla transparensen och samarbetet för att ge förutsättningar för benchlearning mellan regioner och organisationer.
     
  • Rikta särskilda informations- och kommunikationsinsatser mot ideella och privata organisationer för att öka deras valbarhet i beslutsprocessen.

Utlysningsspecifika kriterier godkändes för planerade  nationella ansökningsomgångar.