Logotyp på utskrifter

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2014-2020

Organisation:

Ledamot:

Ersättare:

Arbetsförmedlingen
Tomislavka Barisic Eva Theisz
Arbetsgivarverket
Robert Cloarec Sofie Andersson

Coompanion

Marita Öberg-Molin Camilla Carlsson

DO 

Eva Nikell Anna Ericsson
FORTE 
Ulla Wallin Elisabeth Ramel
Företagarna Ove Jansson Vakant

Försäkringskassan

Lena Rönnestig Vakant

Funktionsrätt Sverige
 

Stefan Eklund Åkerberg Vakant
Hela Sverige ska leva

Jan Runfors 

Åse Classon
IFAU Erik Mellander Sara Martinsson

Jordbruksverket

Kerstin Jansohn Niclas Purfürst
Kulturrådet Heli Hirsch Elin Rosenström

Linneuniversitetet

Jonas Månsson   Vakant

LO

Åsa Törnlund Vakant
LRF Sofia Lindblad Harrieth Andersson
Migrationsverket

John Gunnarsson

Vakant
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Pontus Ekstedt Ulrika Hektor
Myndigheten för yrkeshögskolan Mona Thuresson Pär Sellberg

Naturvårdsverket
 

Ingvar Jundén Eva Johannisson 

Riksidrottsförbundet  

Marie Denitton Tina Sahlén
SACO Vakant Vakant
Sveriges kommuner och landsting (SKL) Gunnar Anderzon Christin Granberg-Norberg
Skolverket Marcello Marrone Alberto Hylander
Socialstyrelsen Ylva Gardhagen Mia Eklöf
SFP Skåne/Blekinge
 
Christina Mattisson Thomas Hansson

SFP Stockholm

Jelena Drenjanin Jonas Örtqvist
Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania Vakant
Sveriges ungdomsorganisationer
 

Vakant

Hannah Kroksson
Tillväxtverket

Maria Gelin Axelsson 

Helena Nyberg Brehnfors

TCO

Kristina Lovén Seldén Lena Orpana

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Daniel Edquist Kate Sevón

 

Ordförande: Henrietta Stein

Arbetsmarknadsdepartementet: Ann-Christine Gullesjö

Europeiska Kommissionen: Eva Johansson, Adelina Dos Reis och Cinzia Masina.

Övervakningskommittén ska bestå av företrädare för berörda myndigheter, arbetsmarknadens organisationer, den regionala nivån, ideell sektor och andra berörda organisationer. Ordförande är företrädare för regeringen. EU-kommissionen ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.