Logotyp på utskrifter

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2014-2020

Organisation:

Ledamot:

Ersättare:

Arbetsförmedlingen
Sofie Carlsson Eva Theisz
Arbetsgivarverket
Hanna Wallinder Robert Cloarec

Coompanion

Marita Öberg-Molin Camilla Carlsson

DO 

Eva Nikell Anna Ericsson
FORTE 
Lars Wärngård Ulla Wallin
Företagarna Ove Jansson Vakant

Försäkringskassan

Lena Rönnestig Vakant

Funktionsrätt Sverige
 

Stefan Eklund Åkerberg Vakant
Hela Sverige ska leva

Jan Runfors 

Åse Classon
IFAU Erik Mellander Sara Martinsson

Jordbruksverket

Kerstin Jansohn Niclas Purfürst
Kulturrådet Heli Hirsch Jelena Jesic

Linneuniversitetet

Jonas Månsson   Vakant

LO

Åsa Törnlund Vakant
LRF Sofia Lindblad Harrieth Andersson
Migrationsverket

John Gunnarsson

Annika Johansson
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Pontus Ekstedt Ulrika Hektor
Myndigheten för yrkeshögskolan Mona Thuresson Pär Sellberg

Naturvårdsverket
 

Ingvar Jundén Eva Johannisson 

Riksidrottsförbundet  

Marie Denitton Tina Sahlén
SACO Christian Lövgren Vakant
Sveriges kommuner och landsting (SKL) Gunnar Anderzon Christin Granberg-Norberg
Skolverket Marcello Marrone Thomas Rotter 
Socialstyrelsen Ylva Gardhagen Jenny Nybom
SFP Skåne/Blekinge
 
Christina Mattisson Thomas Hansson

SFP Stockholm

Jelena Drenjanin Jonas Örtqvist
Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania Vakant
Sveriges ungdomsorganisationer
 

Vakant

Hannah Kroksson
Tillväxtverket

Maria Gelin Axelsson 

Helena Nyberg Brehnfors

TCO

Kristina Lovén Seldén Lena Orpana

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Daniel Edquist Kate Sevón

 

Ordförande: Henrietta Stein

Arbetsmarknadsdepartementet: Ann-Christine Gullesjö

Europeiska Kommissionen: Eva Johansson, Adelina Dos Reis och Cinzia Masina.