Logotyp på utskrifter

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2014-2020

Organisation:

Ledamot:

Ersättare:

Arbetsförmedlingen
Tomislavka Barisic Eva Theisz
Arbetsgivarverket
Robert Cloarec Sofie Andersson

Coompanion

Marita Öberg-Molin Camilla Carlsson

DO 

Anna Ericsson Ann Frisell Ellburg
FORTE 
Ulla Wallin Elisabeth Ramel
Företagarna Vakant Vakant

Försäkringskassan

Vakant Sofia Gagnert

Funktionsrätt Sverige 

Mikael Klein Vakant
Hela Sverige ska leva

Jan Runfors 

Åse Classon
IFAU Erik Mellander Sara Martinsson

Jordbruksverket

Pasi Kemi Annelie Ström

 Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF)

Sofia Lindblad Harriet Andersson

Linneuniversitetet

Jonas Månsson   Vakant

LO

Mattias Schulstad Åsa Törnlund
Migrationsverket

John Gunnarsson

Victoria Smedman
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Stefan Holmgren Sofia Zere
Myndigheten för yrkeshögskolan Per Winqvist Olof Elander

Naturvårdsverket
 

Ingvar Jundén Eva Johannisson 

Riksidrottsförbundet  

Marie Denitton Tina Sahlén
SACO Vakant Vakant
Skolverket Marcello Marrone Alberto Hylander
Socialstyrelsen Anders Molt Mia Eklöf
Statens kulturråd Ove Bengtsson Elin Rosenström
SFP Skåne/Blekinge
 
Johan Sandberg Anna Jähnke

SFP Stockholm

Charlotte Broberg Helga Levin
Svenskt Näringsliv
Farbod Rezania Patrik Karlsson
 Sveriges kommuner och regioner (SKR)

 Gunnar Anderzon

Christin Granberg-Norberg
Sveriges ungdomsorganisationer
 

Vakant

Hannah Kroksson
Tillväxtverket

Ulf Savbäck

Helena Nyberg Brehnfors

TCO

Kristina Lovén Seldén Lena Orpana

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Shawn Mendes Kerstin Claesson Callahan

 

Ordförande: Henrietta Stein

Arbetsmarknadsdepartementet: Åsa Berqkvist

Europeiska Kommissionen: Eva Johansson, Adelina Dos Reis och Alexandra Kirgios

Övervakningskommittén ska bestå av företrädare för berörda myndigheter, arbetsmarknadens organisationer, den regionala nivån, ideell sektor och andra berörda organisationer. Ordförande är företrädare för regeringen. EU-kommissionen ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.