Logotyp på utskrifter

Arbetsutskott

Ledamöter i ÖK:s arbetsutskott

Eva Theisz, Arbetsförmedlingen

Marita Öberg Molin, Coompanion

Ove Jansson, Företagarna

Lena Rönnestig, Försäkringskassan

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige

Roger Andersson, LO

Gunnar Anderzon, SKL

Kristina Lovén Seldén, TCO

Ingvar Jundén, Naturvårdsverket

Eva Nikell, DO