Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Arbetsutskott (AU)

 

Arbetsutskottets roll, uppgift och sammansättning regleras av ÖK:s arbetsordning 4.1

Ledamöter i ÖK:s arbetsutskott

Eva Theisz, Arbetsförmedlingen

Marita Öberg Molin, Coompanion

Ove Jansson, Företagarna

Lena Rönnestig, Försäkringskassan

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

Mattias Schulstad, LO

Gunnar Anderzon, SKL

Kristina Lovén Seldén, TCO

Ingvar Jundén, Naturvårdsverket

Anna Ericsson, DO

Åsa Bergqvist, Arbetsmarknadsdepartementet (adjungerad)

Maria Rönnbäck, Svenska ESF-rådet