Logotyp på utskrifter

Övervakningskommitténs arbetsutskott

Arbetsutskottet ska bland annat verka för kommitténs engagemang, att kvalitetssäkra slutsatser från informella arbetsseminarier och eventuella arbetsgruppsmöten samt att vid regelbundna möten följa upp programmets genomförande.

 

Arbetsutskottet är tillsammans med ett antal adjungerade ledamöter från övervakningskommittén, styrgrupp för programutvärderingen av Socialfonden 2014-2020.

Arbetsutskottets ledamöter

Eva Theisz, Arbetsförmedlingen

Marita Öberg Molin, Coompanion

Ove Jansson, Företagarna

Lena Rönnestig, Försäkringskassan

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige

Roger Andersson, LO

Gunnar Anderzon, SKL

Lena Orpana TCO (ersätter Kristina Lovén Seldén, TCO fram till sista februari 2018)

Elisabeth Stenman, Migrationsverket

Ingvar Jundén, Naturvårdsverket

Eva Nikell, DO