Logotyp på utskrifter

ÖK-möte 3 okt 2018

Kallelse
Anmäl deltar/deltar ej senast X sept.

Dagordning ÖK 3 okt

 

Underlag (för resp. punkt i dagordningen):

Protokoll ÖK 16 maj 2018 - Slutjustering sker på ÖK-möte i okt.

Minnesanteckningar AU

 

Presentationer (för resp. punkter i dagordningen):

 


Tid: 3 okt 2018, kl 9-15

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 (lokal Berzelii Park), Stockholm.

Karta