Logotyp på utskrifter

ÖK-möte 7 mars 2018

 

Kallelse
Anmäl deltar/deltar ej senast 1 mars.

 

 

 

Dagordning - under planering

 

Underlag (för angivna punkter i dagordningen):

 

Presentationer (för angivna punkter i dagordningen):


Tid: 7 mars 2018, kl 9-15

Plats: Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 (lokal Berzelii Park), Stockholm.

Karta