Logotyp på utskrifter

Arkiv ÖK 2007-2013

Möte den 20 mars 2014

Protokoll från mötet den 20 mars

 

Möte den 22 november 2012

Förslag till dagordning

Protokoll från mötet den 4 oktober

Lägesavstämning Ramböll

 

Möte den 4 oktoboer 2012

Förslag till dagordning

Protokoll från mötet den 7 juni

Sammanfattning nöjdhet 

 

Möte den 7 juni 2012

Förslag till dagordning 

Justerat protokoll 

Lägesrapport 2-2012

Återrapportering från förra workshopen 

Ukast till Socialfondens årsrapport 2011 
med bilaga 3 tabeller (skickas inte ut per post)

Underlag till workshopen om effektutvärderingen

 

Möte den 15 mars 2012

Förslag till dagordning ÖK den 15 mars 2012

Justerat protokoll - ÖK sammanträde 2011-12-08

Lägesrapport 1-2012 ÖK

Dokumentation fr workshopen den 8 dec 2011

Resultat från enkäten till kommitténs arbetsformer

Bakgrund till workshopen den 15 mars 2012

 

Utskick den 12 januari

Bifallsramar 2012

Metautvärdering av projekt inom Socialfonden

ESV årlig rapport

Årligt yttrande

Resultatrapport temagruppen Arbetsplatslärande

Resultatrapport temagruppen Integration

Resultatrapport temagruppen Likabehandling

Resultatrapport temagruppen Entreprenörskap

Resultatrapport temagruppen Unga

Enkät till ansökare

Utskick till arbetsutskottet den 16 december

Lärandeansatsen i utvärderingsrapporter

Följeforskning ERUF presentation Unionen 111215

Presentation lärande utvärdering ESF Unionen

Remiss från ESF-rådet Budgetlagen

Powerpoints från sammanträdet den 8 december

Metautvärdering till FunkA-utredning

Åsa Lindh - läget i Socialfonden

Key elements of the Commission proposal for future ESF

Draft Joint Employment Report

Möte den 8 december 2011

Förslag på dagordning

Protokoll från den 6 oktober 2011

Lägesrapport 4/2011 där ni bland annat kan läsa om sökfrekvensen i Socialfonden.

Underlag till arbetsutskottet den 24 november 2011

Avropssvar

Komplettering till avropssvar

Sammanträde den 6 oktober 2011

Förslag till dagordning

Lägesrapport

Handlingar inför möte den 9 juni 2011
Plats och tid: Lustikulla konferens, kl. 10-16.

Justerat protokoll och andra utlovade dokument (e-post 2011-04-11)

OH-presentationer från möte den 15 mars 2011

Handlingar inför möte den 15 mars

Handlingar inför möte den 21 oktober

Handlingar inför möte den 10 juni 2010

(Listan som följer därefter ska hyperlänkas till dokumenten)

 

 

 

Tillfällig länksida (internt)