Logotyp på utskrifter

AU-sidan

Här kan du som ledamot i övervakningskommitténs arbetsutskott ta del av aktuell information och handlingar inför och efter möten. Samtliga dokument öppnas i nytt fönster. Sidan är inte offentlig, utan endast avsedd för ledamöterna.

 

INSTÄLLT: AU möte den 11 juni 2018 - extra

Kallelse AU 11 juni_180413

Anmälan (deltar/deltar ej) via länken senast 8 juni.

AU möte den 13 april 2018

Minnesanteckningar_ AU 13 apr_180417 - justering sker vid nästa AU-möte.

       Bilaga: Arrangera_projektbesök_180417

Kallelse_180320

Anmälan (deltar/deltar ej) via länken senast 8 april.

Agenda 13 april_180404

 Underlag för resp punkt i agendan:

2. Minnesanteckningar AU 7 februari 2018 (se nedan)

5. Minnesanteckningar AU 9 november 2018 (se nedan)

5. Underlag projektbesök UngKomp/UngFramtid

och Företagsakademin för tillväxt

 

Presentation om utvärdering av sysselsättningsinitiativet /PO3

PPT - Socialfondsrapport mars 2018

AU möte den 7 februari 2018

Minnesanteckningar AU 7 februari 2018 (korr: närvarolista) Justeringar sker som vanligt på nästa möte.

Kallelse

Anmälan (deltar/deltar ej) senast 2 feb.

 

Agenda 7 feb_180102

Underlag:

Minnesanteckningar AU 2017-09-07

Minnesanteckningar AU 171109

PM jäv_180205_2

form för svar på jävsfråga

AU möte den 9 november

Minnesanteckningar AU 171109 - justering görs vid nästa möte.

Anmäl om du kommer att delta (eller inte) via länken.

Kallelse med förberedelser inför mötet.

Underlag 1: ÖKs roll i förhållande till handlingsplaner

Agenda 9 nov_171026

Underlag till punkt 5 om reviderade handlingsplaner:

Nationell handlingsplan

Regional handlingsplan

Underlag till punkt 6 om uppdaterad utvärderingsplan:

PM, Bakgrund och inriktning för ”Stora programutvärderingen

AU möte den 7 september

Minnesanteckningar AU 2017-09-07_korr170908.

Anmäl ditt deltagande via länken.

Kallelse med förberedelser inför mötet.

Agenda AU 2017-09-07

Underlag till punkt 7: Programutvärdering av YEI - bakgrund och inriktning

Presentation till punkt 7

Underlag till punkt 8: ESI utvärdering diskussionsunderlag rekommendationer

AU möte den 4 maj

Minnesanteckningar AU 2017-05-04_korr 170907


Datum AU-möten

  • 7 feb 2018, kl 9-12
  • 13 apr 2018, kl 9-12
  • 5 sep 2018, kl 9-12
  • 7 nov 2018, kl 9-12