Logotyp på utskrifter

AU-sidan

Här kan du som ledamot i övervakningskommitténs arbetsutskott ta del av aktuell information och handlingar inför och efter möten. Samtliga dokument öppnas i nytt fönster. Sidan är inte offentlig, utan endast avsedd för ledamöterna.

 

AU möte den 7 februari 2018

Kallelse

Anmälan (deltar/deltar ej) senast 2 feb.

AU möte den 9 november

Minnesanteckningar AU 171109 - justering görs vid nästa möte.

Anmäl om du kommer att delta (eller inte) via länken.

Kallelse med förberedelser inför mötet.

Underlag 1: ÖKs roll i förhållande till handlingsplaner

Agenda 9 nov_171026

Underlag till punkt 5 om reviderade handlingsplaner:

Nationell handlingsplan

Regional handlingsplan

Underlag till punkt 6 om uppdaterad utvärderingsplan:

PM, Bakgrund och inriktning för ”Stora programutvärderingen

AU möte den 7 september

Minnesanteckningar AU 2017-09-07_korr170908 - justeras vid nästa möte.

Anmäl ditt deltagande via länken.

Kallelse med förberedelser inför mötet.

Agenda AU 2017-09-07

Underlag till punkt 7: Programutvärdering av YEI - bakgrund och inriktning

Presentation till punkt 7

Underlag till punkt 8: ESI utvärdering diskussionsunderlag rekommendationer

AU möte den 4 maj

Minnesanteckningar AU 2017-05-04_korr 170907


Datum AU-möten

  • 7 feb 2018, kl 9-12
  • 13 apr 2018, kl 9-12