Logotyp på utskrifter

Övervakningskommitté

På nationell nivå finns en övervakningskommitté som följer upp Socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden. Ordförande för kommittén är Stefan Hult från Arbetsmarknadsdepartementet.

Ledamöter

Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden.

 

 

E-post till sekretariatet: overvakningskommitten@esf.se

Styrdokument för kommitténs uppdrag

Kommittén styrs av artikel 110 i förordning (EU) 1303/2013, samt skrivningar om kommitténs uppgifter i det nationella socialfondsprogrammet. Kommitténs och sekretariatets praktiska arbete styrs av en arbetsordning som beslutats av kommittén.

EU-förordning 1303/2013

Övervakningskommitténs arbetsordning  

Kommittémöten 2017-2018

  • 8 mars 2017
  • 31 maj 2017
  • 4 oktober 2017
  • 6 december 2017
  • 7 mars 2018
  • 16 maj 2018
  • 3 oktober 2018
  • 5 december 2018

Möteshandlingar

Kommitténs möteshandlingar publiceras på en dold sida på vår externa webbplats. Sidan uppdateras när det skickas ut handlingar inför varje möte.

 


Bild i högerkolumn