Logotyp på utskrifter

ESI-support

Stöd i arbete med de horisontella principerna 

ESI-support ger stöd till projekt inom ESI-fonderna i arbetet med de horisontella principerna. Ditt projekt kan få konkreta tips på hur ni systematiskt kan integrera jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling utifrån ett resultatbaserat arbetssätt. 

 

ESI-supports syfte är att ge förståelse för vem de horisontella principerna är till för, varför de behövs samt motivation till att arbeta med dem. Projekt kan få stöd i hur de horisontella principerna kan tas med problembeskrivningen i relation till aktuellt projekt, utlysning, mål indikatorer, aktivitet och förväntat resultat.

Webbplats

Här kan du läsa mer om ESI-support.

Helpdesk

ESI-support har rådgivare inom de horisontella principerna. Kontakta helpdesk via e-post och beskriv ditt ärende samt hur och när de kan nå dig. E-post till helpdesk: 

 

helpdesk@esisupport.se

 

ESI-support samarbetar även med Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Naturvårdsverket.


ESI-fonderna

ESI står för Europeiska
struktur- och investerings-
fonderna. De fyra ESI-fonderna är Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

De förvaltas av Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Statens jordbruksverk.

 

Fonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020 för smart, hållbar och inkluderande tillväxt och att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.