Logotyp på utskrifter

ESI-support

ESF-rådet erbjuder stöd till projekt

Svenska ESF-rådet ger stöd kring de horisontella principerna till projektägare för att ge projekten goda möjligheter att nå avsedda mål och resultat. Stödet sker löpande via kontakter med myndigheten och efter bedömning genom särskilda insatser (till exempel workshops om förändringsteori, jämställdhetsintegrering, eller styrgruppsutbildning).

 

För att ge detta särskilda stöd har Svenska ESF-rådet upphandlat externa tjänster. Under våren 2018 ser myndigheten över hur vi fortsätter att erbjuda särskilt stöd till projekten.

ESI-support

Den 21 januari 2018 upphör avtalet som gäller ”ESI-support”. Under en avslutsperiod (cirka det första kvartalet 2018) kommer stödinsatser som beslutades före den 21 januari 2018 att genomföras av ESI-support som överenskommet.

 

 


ESI-fonderna

ESI står för Europeiska
struktur- och investerings-
fonderna. De fyra ESI-fonderna är Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

De förvaltas av Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Statens jordbruksverk.

 

Fonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020 för smart, hållbar och inkluderande tillväxt och att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner i Europa.