Logotyp på utskrifter

Horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-­diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.

 

De tre första principerna är obligatoriska medan den sista ska beaktas vid vissa utlysningar. Läs mer om de olika principerna på undersidorna.

Faktablad

Pdf:er öppnas i nytt fönster.

Jämställdhet

Icke-diskriminering

Tillgänglighet

Hållbar utveckling

ESI Support

Det finns nu möjlighet att kontakta ESI Support som är finansierade av Europeiska socialfonden för att få hjälp med de horisontella principerna i ditt projekt. Läs mer om det här:


Bild i högerkolumn