Logotyp på utskrifter

Horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-­diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.

 

De tre första principerna är obligatoriska medan den sista ska beaktas vid vissa utlysningar. Läs mer om de olika principerna på undersidorna.

Faktablad

Pdf:er öppnas i nytt fönster.

Jämställdhet

Icke-diskriminering

Tillgänglighet

Hållbar utveckling

ESF-rådet erbjuder stöd till projekt

Svenska ESF-rådet ger stöd kring de horisontella principerna till projektägare för att ge projekten goda möjligheter att nå avsedda mål och resultat. Stödet sker löpande via kontakter med myndigheten och efter bedömning genom särskilda insatser (till exempel workshops om förändringsteori, jämställdhetsintegrering, eller styrgruppsutbildning).

 

För att ge detta särskilda stöd har Svenska ESF-rådet upphandlat externa tjänster. Den 21 januari 2018 upphör det ena avtalet som gäller ”ESI-support”. Under en avslutsperiod (cirka det första kvartalet 2018) kommer stödinsatser som beslutades före den 21 januari att genomföras av ESI-support som överenskommet.

 

Under våren 2018 ser myndigheten över hur vi fortsätter att erbjuda särskilt stöd till projekten.


Bild i högerkolumn