Logotyp på utskrifter

Offentlighet och sekretess

Här kan du läsa om hur Svenska ESF-rådet behandlar offentlighet och sekretess.

 

Svenska ESF-rådet är en svensk förvaltningsmyndighet som omfattas offentlighetsprincipen och därmed tillämpar de lagar och regler som finns avseende till exempel diarieföring, arkivering, sekretess och utlämnande av allmänna handlingar.