Logotyp på utskrifter

Författningar 2014-2020

Föreskrifter, bestämmelser och förordningar reglerar Svenska ESF-rådets arbete och programverksamhet. 

 

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 (Pdf öppnas i nytt fönster)  >> Förordning (EU) 2018/1046 omfattade EU:s budgetförordning, ändringar av förordningarna (EU) 1303/2013 Gemensam förordning för strukturfonder, (EU) 1304/2013 Förordning för Europeiska socialfonden m fl samt upphävande av (EU) 966/2012 EU:s budgetförordning 

 

Gemensam förordning för strukturfonderna 2014-2020 (Pdf öppnas i nytt fönster.

 

Förordning för Europeiska socialfonden 2014-2020 (Pdf öppnas i nytt fönster.

 

Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder 2014:1383. (Riksdagen.se öppnas i nytt fönster.

 

Förordning om statsstöd. Nr 651/2014. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Förordning om stöd av mindre betydelse. 2014/2013. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Svenska ESF-rådets föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden. (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2195 avseende standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbeloppen (Pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2016 avseende enhetskostnader med 40% schablon (Pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2416 avseende revidering av 2017/2016 (Pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Konsoliderande fördrag om de grundläggande rättigheterna, till exempel statsstöd:

 EU-fördraget. (.pdf) Öppnas i nytt fönster.