Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nya funktioner i Projektrummet för ändringsansökan den 29 juni 2017

Följande funktioner släpptes i Projektrummet den 29 juni 2017: 

  • Ändring/ändringsansökan av uppgifter under sektion Beskrivning i ett projekt

 

Det är nu möjligt att, genom en ändringsansökan, uppdatera textfälten och medfinansiärer under sektionen Beskrivning:

 

Bakgrund

Denna sektion innehåller endast textfält och ändras genom att lägga till ny text eller ta bort text. Ändrad/tillagd text visas i ändringslistan (en PDF skrivs ut genom att välja Skriv ut-knappen i ett ändringsärende). Tidigare text blir överstruken och den nya, uppdaterade texten visas under Uppdaterade uppgifter. Det är inte bara ändringen som visas utan texten i sin helhet.

 

Tillvägagångssätt

Denna sektion innehåller både textfält (ändring av textfält se ovan under Bakgrund) och möjlighet att lägga till och ta bort uppgifter i sektionen Riskanalys, genom att klicka på ikonen med den röda papperskorg. Trycker du på papperskorgen försvinner uppgifterna direkt, men de syns om du väljer att skriva ut ändringslistan. Om du har valt att lägga till eller ta bort en risk men ångrar dig, så måste du lägga tillbaka ursprungsuppgifterna, det vill säga som det såg ut före ändringen påbörjades. Annars kommer ändringen följa med ändringsansökan.

 

Mål

Denna sektion innehåller endast textfält (ändring av textfält se ovan under Bakgrund).

 

Transnationellt

Denna sektion innehåller endast textfält (ändring av textfält se ovan under Bakgrund).

 

Resursplanering

Denna sektion innehåller textfält, möjlighet att lägga till och ta bort uppgifter samt radioknappar som medför (i de fall som ursprungsuppgifterna ändras, ett exempel är fältet Statsstöd) att nya textfält eller en Lägg till-knapp visas. Ändringar och vad du bör tänka på är desamma som beskrivs ovan under Bakgrund och Tillvägagångssätt.

 

Finansiering

Denna sektion innehåller textfält, möjlighet att lägga till och ta bort uppgifter samt radioknappar som medför (i de fall som ursprungsuppgifterna ändras, ett exempel är fältet Annan finansiering) att nya textfält eller en Lägg till-knapp visas. Ändringar och vad du bör tänka på är desamma som beskrivs ovan under Bakgrund och Tillvägagångssätt.

 

Det är inte möjligt att ta bort eller ändra på en medfinansiär som redan förekommit och använts i en ansökan om utbetalning. Det vill säga om det finns ansökan om utbetalningar där det finns registrerad medfinansiering för den medfinansiär som du avser att ändra eller ta bort, så är detta inte möjligt och ett felmeddelande visas. I detta fall får du lägga till den korrekta medfinansiären i listan och sedan gå till sektion Budget och välja, i rullgardinen, den medfinansiär som du har lagt till.

 

Om du försöker ta bort medfinansiärer som förekommer i stödärendets budget men inte använts i en ansökan om utbetalning så visas även här ett felmeddelande. I detta fall så måste du först gå till sektion Budget och välja en annan medfinansiär i rullgardinen för den budgetpost där den medfinansiär du vill ta bort förekommer. Sedan går du tillbaka till listan över medfinansiärer under sektion Beskrivning > Finansiering och tar bort medfinansiären. Det går dock att ändra uppgifter för en medfinansiär som förekommer i stödärendets budget. Denna ändring slår igenom direkt i sektion Budget för den post där medfinansiären förekommer.

 

Se även beskrivningarna i handledningen Hur du skapar en ändringsansökan i Projektrummet.