Logotyp på utskrifter

Vem ska utvärdera?

Svenska ESF-rådet har genomfört en ramavtalsupphandling av projektutvärdering. Det finns ett antal leverantörer i varje region. Vilka leverantörer som antagits i respektive region framgår av tilldelningsbeslutet och rättelsen av detsamma som finns att läsa här:

Till sida med upphandling

 

Projektutvärdering ska som huvudregel avropas från Svenska ESF-rådets ramavtal. Det är Svenska ESF-rådet som avropar i samverkan med stödsökanden.