Logotyp på utskrifter

Deltagarsidan

Är du deltagare i ett socialfondsprojekt? Då har vi samlat information just för dig på den här sidan.

Information om Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Europeiska socialfonden finansierar projekt som genom kompetensutveckling stärker individer i och utanför arbetslivet.

 

Här kan du ta del av en kortfattad broschyr:

Socialfondsbroschyr (.pdf) Öppnas i nytt fönster.  

Projektbanken

I vår projektbank finns information om ditt och alla andra socialfondsprojekt. Här kan du läsa beskrivningar och varefter också resultat från projekten.

Intyg

Du vet väl om att du kan få ut ett intyg om du har deltagit i en socialfondsaktivitet. Fråga projektledaren för det projekt som du är med i.  

Deltagarregister

Du deltar i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen används på ett bra sätt och att projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om projektdeltagarnas bakgrund och hur det går för dem efter att de deltagit i projektet. I informationsbladet finns bland annat beskrivet hur uppgifterna samlas in och hur de används.

 

Informationsblad om deltagarregister. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 


Bild i högerkolumn

450.00 deltagare i Sverige

Europeiska socialfonden finns i EU:s alla medlemsländer. 

 

I hela EU deltog det 16 miljoner människor i Socialfondsprojekt under åren 2007-2013.

 

I Sverige deltog det 450.000 människor i Socialfondsprojekt under åren 2007-2013.

 

Här kan du se mer statistik:

Socialfonden i siffror 2014 (.pdf) Öppnas i nytt fönster