Logotyp på utskrifter

ESF i EU

Europeiska Socialfonden (ESF) i EU

Bild på del av EU-flaggan

Det svenska Socialfondsprogrammet

De nationella strukturfondsprogrammen planeras av medlemsländerna i samarbete med Europeiska kommissionen, och genomförs i form av ett flertal projekt där både offentliga och privata organisationer deltar.

Svenska ESF-rådets verksamhet utgår från det operativa nationella strukturfondsprogrammet som anger inriktning och innehåll för Europeiska socialfondens stöd till Sverige under perioden 2007-2013.

Det svenska Socialfondsprogrammet (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Nationell strategi

I framtagandet av det svenska Socialfondsprogrammet har man även tagit hänsyn till den nationella strategin för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, som tagits fram av Näringsdepartementet. 

Den nationella strategin (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Europeisk strategi

Programmet ska också bidra till att uppfylla Lissabonstrategin och den europeiska sysselsättningsstrategins övergripande mål om full sysselsättning, högre kvalitet och produktivitet i arbetet samt stärkt social och regional sammanhållning.