Logotyp på utskrifter

Kan privatpersoner ansöka?

Nej, Europeiska socialfonden är en projektfinansiär som ger utvecklingspengar till organisationer.