Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Vi är ett litet företag som vill kompetensutveckla oss, kan vi få pengar?

Det är viktigt att stämma av om ert behov av kompetensutveckling passar regionens prioriteringar eller inte. Genererellt prioriteras projekt där flera aktörer har gått samman för att samarbeta. Det kommer fram av den utlysningen som ni vill söka inom. Därför kan ett tips kan vara att kontakta er bransch- eller företagsorganisation och höra om ni kan ingå i något projekt eller göra något tillsammans.

 

Jordbruksverket har tre program för lokalt ledd utveckling. Ett av dessa liknar mycket Socialfonden, inom vilket lokalt baserade organisationer och företag kan söka medel för olika typer av insatser bland annat kompetensutveckling. Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst. Se även nästa fråga.

 

Vi är en liten organisation som vill söka pengar för att hjälpa nyanlända ungdomar, kan vi få pengar?

Se svaret på tidigare fråga. ESF-rådet ger inget direkt organisationsbidrag som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Alla EU-projekt som finansieras av ESF-rådet sker i paraplyprojekt, med en ansvarig organisation som samlar flera andra från olika sektorer. Beroende på vilket område ni tillhör, är ni en del av folkbildningen eller en ideell organisation med fokus på sociala insatser behöver ni delta på våra informationsträffar, knyta kontakter med regionala eller nationella aktörer.

 

Jordbruksverket har tre program för lokalt ledd utveckling. Ett av dessa liknar mycket Socialfonden, inom vilket lokalt baserade organisationer och företag kan söka medel för olika typer av insatser bland annat insatser för målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden. Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst

 

Inspiration

Handbok i arbetsplatslärande

Arbetsplatsutveckling genom projekt (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation för ett ökat lärande och en bättre hälsa

Ingredienser för framgångsrikt arbetsplatslärande