Logotyp på utskrifter

Har du en idé?

Har er idé med arbetslivet och arbetsmarknaden att göra?

 

Är flera aktörer med?

 

Passar projektinsatserna med någon av de utlysningar som är öppna?

 

Kan ni ligga ute med pengar tills Socialfonden ersätter dem?

 

Kan ni svara ja på alla ovanstående frågor har ni möjlighet att testa er idé med oss. Europeiska socialfondens olika regioner ställer olika krav på inom vilka teman eller med vilka målgrupper projekten ska jobba. Kontakta gärna något av regionkontoren.