Logotyp på utskrifter

Film 2 - Värdighet, självbestämmande och inflytande

Film från äldreårets slutkonferens, Idéforum, den 29 november 2012.

In englishSee the movie with English text.