Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Program

Slutkonferensen, det så kallade Idéforum, hölls den 29 november på EU kommissionens svenska representation i Stockholm.

 

Här kan du ta del av program och dokumentation från slutkonferensen. Se program i pdf.

 

10.00 Inledning. Hur skapar vi Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer på olika nivåer och inom

Lucia Bender, EU kommissionen i Sverige

Åsa Lindh, GD Svenska ESF- rådet.

Åsa Gamrell Nyberg, nationell koordinator Temaåret 2012

Hanna Zetterberg, Moderator, kommunikationsstrateg

 

10.15 Värdighet, självbestämmande och inflytande – i vardag och boende

Annika Jalap Hermansson, Socialstyrelsen

Raymond Dahlberg och Eva Magnusson, Hjälpmedelsinstitutet

Thomas Brandell Håbo kommun

Fredrik Röjd, Hudiksvalls kommun

 

11.15 Hälsofrämjande aktiviteter – hur skapar vi fler friska år?

Therese Räftegård Färggren, Folkhälsoinstitutet,

Thomas Forss, Senior i Form,

Gunnar Ågren fd GD Folkhälsoinstitutet,

Kenneth Abrahamsson, FAS,

Annika Gärderud Friskis och svettis,

Johanna Ulfvarson, VINNOVA,

Josefin Lundgren, Vårdalstiftelsen.

 

12.25 Lunch. Utställning.

 

13.10 Deltagande i samhällslivet – det civila samhällets roll och kultur

Maria Larsson, barn - och äldreminister, Socialdepartementet,

Benny Marcel, Statens kulturråd,

Christine Cars-Ingels, Stiftelsen för internetinfrastruktur/kampanjen Digidel 2013,

Caroline Haar, Äldrekontakt.

 

14.10 Deltagande i arbetslivet – hur länge vill vi, kan vi, får vi jobba?

Thomas Fürth, Kairos Future,

Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet,

Ellen Landberg, Tema likabehandling,

Barbro Skoglund, Age Management i Sverige AB,

Göte Tengman, Vattenfall Service Nordic AB.

 

15.20 Kaffe, utställning

 

15.40 Solidaritet mellan generationerna – lärande och utbyte mellan yngre och äldre

Roland Kadefors, Göteborgs universitet,

Martin Norkvist, Sportparken Glada Hudik,

Jan Schreil, socialfondsprojektet FRAM,

Åsa Lindh, GD Svenska ESF-rådet

 

16.40 - 17.00 Slutsatser och samtal

Moderator, Hanna Zetterberg och

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp)