Logotyp på utskrifter

Framtida idéer

Under året har en rad aktiviteter genomförts över hela landet inom ramen för temaåret. Svenska ESF-rådet har haft regeringens uppdrag att följa upp och samordna insatserna i Sverige.

 

Temaårets slutkonferens ägde rum i form av ett idéforum. Bakom arrangemanget står Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) Statens Folkhälsoinstitut (FHI) socialfondsprojektet Tema Likabehendling, Vinnova, Vårdalstiftelsen och ESF-rådet.

 

Syftet med idéforum var att forskare, praktiker, tjänstemän och enskilda individer kunde lägga fram synpunkter på hur Sverige kan bli ett mer åldersvänligt samhälle med alla nutida och framtida utmaningar.

 

Synpunkterna och förslagen finns i den här sammanställningen. De beskriver vad som görs idag hos olika aktörer men också visioner för framtiden.

 

Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige.