Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Transnationalitet

Transnationellt samarbete inom Europeiska socialfonden är en viktig del av verksamheten i projekt och temagrupper som bland annat syftar till att förbättra projektresultat och ge spridning åt goda exempel både nationellt och på EU-nivå. 

 

ESF-rådet har antagit en ny strategi för att effektivisera och fördjupa det transnationella arbetet, en ny handbok är under utarbetande och ett partnersökningsverktyg för medlemsstaterna finns framtaget.

 

Ett särskilt så kallat transnationellt lärandenätverk finns också etablerat på EU-nivå, där bland andra medlemsstater Sverige medverkar. Lärandenätverket arbetar med att utveckla handböcker och verktyg för det transnationella samarbetet.

 

Den av Polen framtagna handboken Transnational Cooperation Projects. A Guide for Project Promotors är ett gediget basmaterial som skall vidareutvecklas/anpassas av nätverket, men  ger redan nu ett gott stöd för projektaktörer inom ESF i alla medlemsstater.

Läs mer

ESF-rådets strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europiska socialfonden i Sverige 2007-2013: Kunskap,  Information, Verktyg (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

Svenska ESF-rådets strategi för transnationellt samarbete med särskilt fokus på Östersjöregionen (.pdf) Öppnas i nytt fönster

A strategy to reinforce transnational co-operation and social innovation in the European Social Fund in Sweden (.pdf) Öppnas i nytt fönster

The Swedish ESF Council's strategy for transnational cooperation with a particular focus on the Baltic Sea Region (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Transnationellt projektsamarbete inom Socialfonden - en introduktion (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Guide Transnational Cooperation Projects (.pdf) Öppnas i nytt fönster. A Guide for Project Promotors.