Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Sammandrag från kommittésammanträden 2007

Sammanträden för kommittén innehåller informationspunkter om Socialfonden, dess utveckling och presentation av projektexempel. Information om arbetet på arbetsutskottet, den EU-sammansatta ESF-kommittén samt projekt är andra viktiga informationspunkter. Beslutspunkter framgår av sammandragen för varje sammanträde.

Juni

Socialfondens övervakningskommitté sammanträdde för första gången under programperioden 2007-2013. På novembersammanträdet behandlades följande punkter:

 • Fördelningsmodellen: ett första förslag presenterades och kommittén valde att diskutera frågan på ett seminarium i augusti. Fördelningsmodellen handlar om hur de regionala medlen ska fördelas i enlighet med programmets ramar och intentioner.
   
 • Svenska ESF-rådets urvalskriterier 257 kB (.pdf) : en första diskussion fördes. Frågan skulle behandlas tillsammans med kommunikationsplan och plan för uppföljning och utvärdering på ett seminarium i september.
   
 • Mall för regionala ESF-planer: Mallen kommenterades per e-post. Det ingår i kommitténs uppdrag att godkänna planerna.
   
 • Kommitténs arbetsordning: en grupp tillsattes för att se över formerna för arbetsutskott. 

November

Samtliga beslutspunkter godkändes med ett antal reservationer:

 • Fördelningsmodellen skulle ses över inför 2010.
   
 • Urvalskriterierna 257 kB (.pdf)  skulle ses över inför 2010.
   
 • De regionala ESF-planerna godkändes med ett antal medskick och kom senare att publiceras under december 2007 på esf.se (se varje region för senast uppdaterade regionala planen).
   
 • Arbetsordningen fastslogs. Ett arbetsutskott tillsattes.
   
 • Plan för uppföljning och utvärdering godkändes och skickades därefter till Europeiska kommissionen. Planen är ett krav från kommissionen.
   
 • Kommunikationsplanen presenterades och stämdes av med kommittén.