Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Den reviderade fördelningsmodellen

Enligt avsnitt 4.5.4 i det operativa programmet ska en modell tas fram för fördelning av programmedel dels mellan regionerna för regionala ansökningsomgångar, dels för nationella ansökningsomgångar. Modellen ska godkännas av kommittén. 2007 godkändes denna fördelningsmodell av kommittén med möjligheten att revidera den under 2009.

Arbetet med revideringen påbörjades av översynsgruppen i  januari 2009. Till stöd upphandlades konsulten Lars Sjöström som tillsammans med Svenska ESF-rådet tog fram ett nytt förslag till fördelningsmodellen. En första version behandlades på ett seminarium i september 2009. Den 22 oktober  2009 beslutade kommittén om den reviderade modellen. Revideringen tog hänsyn till målgrupperna i varje programområde, vilka viktades efter deras andel av programmålen. Modellen bygger på att vara enkel att förstå och uppdateras samt vara relevant för programmet. Dess statistiska underlag kan därmed uppdateras varje år.

Faktorerna för programområde 1 är:

  • Antal sysselsatta kvinnor och män i åldern 20-64 år per län. (Källa: SCB)
  • Antal sysselsatta kvinnor och män med högst grundskola i åldern 20-64 år per län. (Källa: SCB). Denna utgör 12 procent av totalt sysselsatta och viktades även  12 procent i modellen.

Faktorerna för programområde 2 är:

  • Antal, vid arbetsförmedlingen, inskrivna kvinnor och män sedan ett år i åldern 25-64 år per län. (Källa: Af)
  • Antal, vid arbetsförmedlingen, inskrivna kvinnor och män sedan tre månader i åldern 18-24 år per län. (Källa: Af)
  • Antal personer, helt eller delvis sjukskrivna sedan minst sex månader i åldern 18-64 år. (Källa: FK)
  • Antal personer med hel eller delvis sjuk- eller aktivitetsersättning i åldern 18-64 år. (Källa: FK)
  • Antal personer som får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för sin försörjning i åldern 18-64 år. (Källa: Socialstyrelsen)
  • Antal unga; 20-åringar som ej "avslutat" gymnasiet. (Källa: Skolverket/SCB)

Förändringarna jämfört med tidigare modell var marginella och märktes främst för fördelningen av medel för programområde 2.