Logotyp på utskrifter

Aktuellt för ledamöter

Sekretariatet tipsar här om förberedelser för kommande möten och publicerar möteshandlingar och presentationer från föredragningar. Det är också här du hittar praktisk information om mötesdatum och anmäler dig till ÖK- och AU-möten.

Senaste protokollet och handlingar ÖK

 

         Möteshandlingar  från föregående ÖK-möten

Anmälan

Kom ihåg att anmäla dig till mötet. Du använder samma anmälningsformulär för att anmäla både deltagande och förhinder. Anmälan >

 

ÖK-möten

Nästa möte   4 mars 2020 kl 10-16 på Garnisonen, Stockholm.

 

Arbetsutskottets möten

Nästa AU-möte: 4 februari 2020, kl. 13-16 i TCO:s lokaler, Linnégatan 14 i Stockholm

Minnesanteckningar AU 4 februari 2020

Agenda 4 februari - anmälan senast 31 januari

Kallese till AU 4 februari (200128) 

 

 

Tidigare AU-möte och datum för AU-möten 2020  

 

Information för nya ledamöter

ÖK-abc: Grundläggande information om Övervakningskommitténs roll, uppgift och sammansättning.

Material från Utbildningsdagen den 17 maj 2018

Lyssna till En Smart Framtid...

Arkiv

Prognoser och uppföljning av programgenomförandet

Socialfondsrapporter till regeringen

Uppföljning av projekt

Ekonomiska ramar och prognoser

 

Datum för ÖK-möten

 

Plats: Stockholm 2020

  • 4 mars 2020
  • 14 maj 2020
  • 7 okt 2020
  • 2 dec 2020