Logotyp på utskrifter

Aktuellt för ledamöter

Sekretariatet tipsar här om förberedelser för kommande möten och publicerar möteshandlingar och presentationer från föredragningar. Det är också här du hittar praktisk information om mötesdatum och anmäler dig till ÖK- och AU-möten.

Att göra

Anmälan

Kom ihåg att anmäla dig till mötet. Du använder samma anmälningsformulär för att anmäla både deltagande och förhinder. Anmälan >

 

ÖK-möten

Nästa möte  5 dec 2018 kl 9-16 på Garnisonen, Stockholm.

Möteshandlingar  från föregående ÖK-möte 3 okt 2018. Status protokoll: renskrivs...

 

Arbetsutskottets möten

Minnesanteckningar från 5 sep är klara.

Nästa AU-möte  7 nov 2018, kl 9-12 på Arbetsmarknadsdepartementet.   

 

Information för nya ledamöter

ÖK-abc: Grundläggande information om Övervakningskommitténs roll, uppgift och sammansättning.

Material från Utbildningsdagen den 17 maj 2018

 

Arkiv

Prognoser och uppföljning av programgenomförandet

Socialfondsrapporter till regeringen

Uppföljning av projekt

Ekonomiska ramar och prognoser


Datum för ÖK-möten

Plats: Stockholm

  • 7 mars 2018
  • 16 maj 2018
  • 3 oktober 2018
  • 5 december 2018
  • 6 mars 2019
  • 4 juni 2019
  • 11 okt 2019
  • 4 dec 2019