Logotyp på utskrifter

Aktuellt för ledamöter

Sekretariatet tipsar här om förberedelser för kommande möten och publicerar möteshandlingar och presentationer från föredragningar. Det är också här du hittar praktisk information om mötesdatum och anmäler dig till ÖK- och AU-möten.

Att göra

Anmälan

Kom ihåg att anmäla dig till mötet. Du använder samma anmälningsformulär för att anmäla både deltagande och förhinder. Anmälan >

 

ÖK-möten

Nästa möte  6 mars 2019 kl 9-16 på Garnisonen, Stockholm.

Möteshandlingar  från föregående ÖK-möte 5 dec 2018.

 

Arbetsutskottets möten

Minnesanteckningar från 7 feb är klara.

Nästa AU-möte  7 maj 2019, kl 10-14 i Stockholm

 

Information för nya ledamöter

ÖK-abc: Grundläggande information om Övervakningskommitténs roll, uppgift och sammansättning.

Material från Utbildningsdagen den 17 maj 2018

Lyssna till En Smart Framtid...

Arkiv

Prognoser och uppföljning av programgenomförandet

Socialfondsrapporter till regeringen

Uppföljning av projekt

Ekonomiska ramar och prognoser

 

Datum för ÖK-möten

Plats: Stockholm

  • 5 december 2018
  • 6 mars 2019
  • 4 juni 2019
  • 11 okt 2019
  • 4 dec 2019