Logotyp på utskrifter

Aktuellt för ledamöter

Här kan du som ledamot i övervakningskommittén ta del av aktuell information och handlingar inför och efter möten. Samtliga dokument öppnas i nytt fönster. Sidan är inte offentlig, utan endast avsedd för ledamöterna.

Att göra

  • Besvara enkät senast 26 januari 2018 - The peer review of the partnership principle in the European Code of Conduct on Partnership
  • Ge input senast 8 mars - Offentligt samråd om post-2020 finansiellt ramverk och framtida program
  • Ta del av presentationer från ÖK-mötet 6 dec
  • Behov av utbildning (utöver introduktion)? Vg. återkom till sekretariatet.
  • Välkommen ny ÖK-ordförande Henrietta Stein from 1 jan 2018. henrietta.stein@telia.com

 

Föregående ÖK-möte

Status protokoll: under justering.

Presentationer och underlag... 

 

Nästa ÖK-möte 

Tid: 7 mars 2018 kl 9-16. Plats: Garnisonen, Stockholm.

Arbetsutskottet

Nästa möte 7 feb 2018 kl 9-12, se kallelse. Minnesanteckningar från 9 nov tillgängliga.

Mer info...  

 

Arkiv

Rapporter och statistik

Socialfondsrapporter

Uppföljning av projekt

Ekonomiska ramar och prognoser


Datum för ÖK-möten

Plats: Stockholm

  • 7 mars 2018
  • 16 maj 2018
  • 3 oktober 2018
  • 5 december 2018

Styrdokument

Arbetsordning_31 maj 2017