Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Övervakningskommittén

På nationell nivå finns en övervakningskommitté som följer upp Socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Kommittén består av representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens organisationer samt forskningsvärlden.

Kommittén styrs av artiklarna 63-66 i förordning (EG) 1083/2006. Denna förordning är gemensam för både Regional- och Socialfonden. 

Förordning (EG) 1083/2006 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Organisationer och ledamöter i Socialfondens övervakningskommitté 2007-2013

Ledamöter i kommitténs arbetsutskott 

Socialfondens årsrapporter och slutrapport

Pdf:er öppnas i nytt fönster.

Årsrapport 2007.

Årsrapport 2008.

Årsrapport 2009.

Årsrapport 2010.

Årsrapport 2011.

Årsrapport 2012.

Årsrapport 2013.

Årsrapport 2014.

Slutrapport 2007-2013.

Sammandrag från kommittésammanträden

Sammandrag från 2012

Sammandrag från 2011

Sammandrag från 2010

Sammandrag från 2009

Sammandrag från 2008

Sammandrag från 2007

E-post till sekretariatet: overvakningskommitten(a)esf.se