Logotyp på utskrifter

Publikationer Equal

Equal - publikationer, informationsbroschyrer, rapporter, handledning för UP


Broschyrer


På svenska:

Equal basbrochyr (.pdf)

Ett idéprogram för att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet (.pdf)

46 utvecklingspartnerskap för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet (.pdf)

Kortfattade beskrivningar av andra omgångens utvecklingspartnerskap (.pdf)

In English:

General presentation of ESF Council (.ppt)

A programme of ideas for counteracting discrimination and exclusion in working life (.pdf)

45 Development Partnerships to fight against Discrimination and Exclusion in Working Life (.pdf)

A better life is possible (.pdf)

Rapporter

Programutvärderingar


Sociala företag i Sverige 2007 (.pdf). Mars 2007. Presentation av 150 social företag, med erfarenheter och inspiration.

En utsortering (.pdf)
Arbetslivsjournalisten Ulla Lundström samtalar om ohälsa och diskriminering med professor Staffan Marklund. Ett avsnitt ur von Otter C (2003) Ute och inne i svenskt arbetsliv återges.

Långt arbetsliv (.pdf) Samtal mellan arbetslivsjournalisten Eva Ekelöf och Per-Svante Landelius i utredningen Senior 2005 samt forskaren Margareta Torgén. Ett avsnitt ur Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning (SOU 2003:91) återges. 

Unga utanför (.pdf). Unga utanför - vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Ett avsnitt ur von Otter C (2003) Ute och inne i svenskt arbetsliv återges. 

Ett bättre liv är möjligt (.pdf)

A better life is possible (.pdf) in English. On empowerment.

Vägen ut! Showed the way in (.pdf) (in English) Social enterprising and empowerment

Exitprocesser och empowerment (.pdf) En studie av sociala arbetskooperativet i Vägen ut! projektet. Kriminalvårdens forskningskommitté.

Exitprocesses and empowerment (.pdf) (in English) A study of social cooperatives in the Vägen ut! project.

Det sociala företaget och samhället (.pdf)

Ur samhällets perspektiv (.pdf)

Ur samhällets perspektiv, kort version (.pdf)

Guide om offentlig upphandling (.pdf)  

Handledning och riktlinjer för utvecklingspartnerskap

UPriktigt - en bok med erfarenheter
Boken är en sammanställning av erfarenheter och goda exempel från svenska utvecklingspartnerskap som deltar i den första omgången av Equal (2001-2005). Handboken behandlar områden som t.ex. organisation, transnationellt samarbete, uppföljning och utvärdering. På UPriktigts hemsida kan du ladda hem boken som pdf-fil och den finns även som interaktiv version

Uppföljning och utvärdering - Handledning för utvecklingspartnerskap inom Equal (.doc)

Ekonomihjälpredan för Equal (.doc)

Equal, Guide för transnationalitet (.doc)

Equal, Guide on transnational co-operation (.doc) engelsk version