Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vägen till arbete

Ett bättre liv är möljigt, Socialtföretagande - en väg till arbetsmarknaden, En handlingsplam för tillväxt genom fler och starkare sociala företag.

 
Bastas grundare, Alec Carlberg har författat skriften
Ett bättre liv är möjligt (.pdf)

A better life i possible (.pdf)
 
”Begreppet Empowerment – egenmakt – har en särställning i Equalprogrammet. Det handlar om att  stärka utsattagrupper och individer så att de kan ta ett större ansvar för att kontrollera sina liv.
De sociala, ekonomiska, och politiska system ska öppnas för de som idag är utestängda.”
Carlberg beskriver vilka förhållanden som krävs för att uppnå detta.

 
Den nationella tematiska gruppen Företagens sociala ansvar    

Har tagit fram skriften
Socialtföretagande - en väg till arbetsmarknaden (.pdf)

En handlingsplan för tillväxt genom fler och starkare sociala företag (.pdf)