Logotyp på utskrifter

Ett bättre arbetsliv

Equal - Rehabilitering och flexibla arbetsfromer, Tänk själv - rekryteringshandboken, Mångfald som personalidé, Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen i Malmö stad - KARP

 
Equalpartnerskapet Praxis

har producerat  
Rehabilitering och flexibla arbetsformer (.pdf)
 
Den föreslås läsas av bland annat:

 • Du som vill distansarbeta som en del av din
  arbetslivsinriktade rehabilitering
 • Du som vill arbeta under flexibla arbetsformer
  för att underlätta din arbetssituation och förebygga ohälsa
 • Du som har anställda som vill arbeta hemifrån
  som en del av sin arbetslivsinriktade rehabilitering
 • Du som arbetar med arbetslivsinriktade rehabiliteringsfrågor
 • Du som behöver inspiration och är nyfiken

Partnerskapet Mångfald som personalidé
har skapat foldern:
Mångfald som personalidé (.pdf)
 
och presenterar även två skrifter:  
Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen i Malmö stad - KARP (.pdf) från Malmö stad.